LLIBRES / Narrativa / Narrativa traduïda al català (1477)