LLIBRES / Narrativa / Narrativa en castellà (1664)